el diccionario español - polaco

español - język polski

bajo

polaco:

1. niskiLekcja 5 - Części ciała, cechy charakteru, opis osoby

2. pod


pod powierzchnią
pod stołem
pod łóżkiem
łóżkiem
łączy się z DATIVEM (gdy odpowiada na pytanie: GDZIE?) lub AKKUSATIVEM (gdy odpowiada na pytanie DOKĄD?)


bajo en otros diccionarios

alemán
francés
inglés