el diccionario español - polaco

español - język polski

ausente polaco:

1. nieobecny


Fred był nieobecny w szkole.
Jest nieobecny z powodu choroby.
nieobecny w pracy
On zachowuje się jakby był zawsze nieobecny.
Pan Huber jest nieobecny do 25 kwietnia.
Jak często jesteś nieobecny na lekcjach lub w pracy z powodu złego stanu zdrowia.
Przez jakiś czas muszę być nieobecny w szkole.
Miał nieobecny wyraz twarzy.
Dziękuję za wizytę i bardzo przepraszam, że byłem nieobecny.
Czy ktoś jest dzisiaj nieobecny?
Będę jutro nieobecny.
Tom jest nieobecny.

Polaco palabraausente"(nieobecny) ocurre en conjuntos:

Język hiszpański słówka różne poziom B2+ czesc 9
Szkoła - la escuela
hiszpański (01.03)
educacion y formacion
H (randomes españoles B1)