el diccionario español - polaco

español - język polski

aumentar

polaco:

1. zwiększać


pracodawcy zwiększą swoją atrakcyjność w oczach pracowników
zwiększamy zwiększaliśmy będziemy zwiększać
zwiększyć odpowiedzialność


2. wzrastać


Ten trend będzie wkrótce wzrastać wraz z rozwojem technologii do maksymalnego potencjału.
The temperature outside will rise
Wzrasta liczba ludzi bezrobotnych na świecie.
Zmagamy się z rosnącą konkurencją.
wzrasta wzrastał będzie wzrastał


3. zwiększać się


Liczba problemów natury psychologicznej się zwiększa
zwiększa się zwiększały się będzie się zwiększało


aumentar en otros diccionarios

alemán
francés
inglés

palabras relacionadas

añadir
saltar