el diccionario español - polaco

español - język polski

atentamente polaco:

1. uważnie


Słuchaj mnie uważnie.
Uważnie obserwowała ptaki w gnieździe.
Słuchaliśmy uważnie, by nie uronić ani słowa.
Słuchała bardzo uważnie kiedy chwaliłem jej syna.
Słuchaj uważnie tego, co mam ci do powiedzenia.
Obserwował mnie uważnie, czy mówię prawdę.
Władze uważnie obserwowały działalność ekstremistów.
słuchać uważnie
Proszę go uważnie słuchać.
Słuchała bardzo uważnie wszystkiego co jej mówił.
Przeczytałem twoje CV bardzo uważnie.
Patrzył na nią bardzo uważnie a ona odwróciła wzrok.
Z poważną i gorliwą uwagą. Spojrzał na nią uważnie. Wszyscy słuchali uważnie.
Złodziej patrzył uważnie na ochroniarza.
Dlatego jeżeli Urząd wprowadzi nowe wytyczne, my będziemy je uważnie analizować.

Polaco palabraatentamente"(uważnie) ocurre en conjuntos:

Hiszpański słówka
vocabulario de unidad 6
Hiszpański - 117
kurs intensywny
komunikacja 2