el diccionario español - polaco

español - język polski

aprovechar

polaco:

1. wykorzystywać


Obecnie zbyt wielu młodych ludzi nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału w obszarze kształcenia ogólnego i zawodowego.
Wszystko, co obywatel powie podczas aresztowania, może zostać wykorzystane przeciwko niemu.
Wykorzytaj tę okazję.
abuse
z wykorzystaniem


2. korzystać


Czy mogę korzystać z ołówka?
Czy mogę skorzystać z twojego telefonu?
Korzystam z komputera tak często jak to możliwe ponieważ wierzę że ułatwia mi pracę
W lecie pracuje się mniej i korzysta z wakacji.
możesz korzystać z mojego komputera


3. wykorzystywać każdą minutę
4. przynosić korzyść
aprovechar en otros diccionarios

alemán
francés
inglés

palabras relacionadas

anunciar
elegir
volar