el diccionario español - polaco

español - język polski

aprobar

polaco:

1. Zdać


Zdałem egzamin.
egzamin
sprawę
zdany
zdać egzamin


2. zaliczyć
3. zatwierdzać


Oferta została zatwierdzona natychmiast.


4. zdać egzamin


Jeśli się nie uczysz do egzaminu, nie zdasz go.
Mark był nieszczęśliwy bo nie zdał egzaminu.
Mój plan polega na zdaniu wszystkich egzaminów i wyjechaniu na wakacje.
egzamin wstępny, egzamin ustny, egzamin pisemny
zdałem egzamin


5. zdawać


Nie zdaliśmy egzaminu.
W tym roku zdawały maturę nawet paski
Wczoraj zdałem egzamin.
Zdała egzamin z łatwością.
Zdałam mój końcowy egzamin!


aprobar en otros diccionarios

alemán
francés
inglés

palabras relacionadas

además