el diccionario español - polaco

español - język polski

apoyar

polaco:

1. wspierać


even for some short time
to approve of an idea or of a person or organization and help them to be successful
to give support to a person, organization, or plan, making them more likely to succeed
wsparcie finansowe / wsparcie rodziny
wspierać wiele programów


2. opierać


Decyzja jest oparta na faktach.
Film oparty jest na powieści
Firma, w której pracuję, ma siedzibę w Singapurze.
Opierać krzesło o ścianę.


apoyar en otros diccionarios

alemán
francés
inglés

palabras relacionadas

montar
eliminar