el diccionario español - polaco

español - język polski

aparte

polaco:

1. na boku


Zasada: "u" na końcu wyrazu


2. poza


beyond; The potential effects of your name go beyond perceptions.
poza krajem
poza miastem
przedłużyć ten "pęd" na więcej niż rok
to jet poza moim zakresem


aparte en otros diccionarios

alemán
francés
inglés