el diccionario español - polaco

español - język polski

animar polaco:

1. zachęcać zachęcać


Szkoły powinny zachęcać studentów do zdrowego jedzenia.
Należy zachęcać dzieci do nauki języków obcych.
Do nauki nie powinno się przymuszać. Do nauki powinno się zachęcać.

Polaco palabraanimar"(zachęcać) ocurre en conjuntos:

Życzenia i polecenia - Las demandas y las órdenes
500 najważniejszych czasowników po hiszpańsku 375 ...
czasownik najwżniejsze - vocabulario mas importante

2. popierać popierać


Powinniśmy ich popierać.
popierać kogoś w czymś

Polaco palabraanimar"(popierać) ocurre en conjuntos:

Kwieciec 2019