el diccionario español - polaco

español - język polski

amplio

polaco:

1. szeroki


Rzeka była szeroka, ale płytka. Ona uśmiechnęła się do niego szeroko.
Sebastian ma szeroki uśmiech


2. obszerny
3. przestronny


Twój wolnostojący dom jest przestronny.
Usiedliśmy w przestronnym holu, czekając na werdykt jury.
przestronna klasa
to jest całkiem przestrzenny
tłumaczenie przykładu ze słówkiem


amplio en otros diccionarios

alemán
francés
inglés