el diccionario español - polaco

español - język polski

ambos

polaco:

1. razem


ile to razem kosztuje?; spotykać się
razem z
robienie wielu rzeczy razem
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
wytrzymywać ze sobą


2. obydwa
3. oba


Both of my sisters are teachers.
Both of my sisters are teachers. I don't think either of my sons deserve (zasługiwać na) such negative treatment.
Obydwie wskazówki pokazują dwunastą.


ambos en otros diccionarios

alemán
francés
inglés