el diccionario español - polaco

español - język polski

admitir

polaco:

1. przyznać


przyznać się do własnych grzechów
przyznać tytuł, fundusze komuś
ty musisz przyznać że...
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
ustąpić


2. uznawać


Jest uznany za nowego mistrza.
Kościół uznaje cztery podstawowe zasady.
Nigdy nie przyjmuje do wiadomości swoich błędów.
Urząd pracy nie chce uznać mojego dyplomu.
uznawać coś prawnie


3. przyznawać


W tym roku przyznano mi stypendium.
Yes, I lied to her.
prawo do czegoś, alimenty
to acknowledge that...
to allow someone to have or do what they want


4. pozwalać


passé
pozwalać komuś na zrobienie czegoś
pozwolić komuś na wcześniejsze wyjście
pozwolił sobie na koniak
zapobiegać


admitir en otros diccionarios

alemán
francés
inglés

palabras relacionadas

entregar