el diccionario español - polaco

español - język polski

adelante polaco:

1. na przód na przód2. proszę wejść3. z przodu


Macica leży z przodu odbytnicy.
Lubię siedzieć z przodu samochodu.
Dwie kobiety tańczą z przodu.
schludne podwórze z przodu
Stoje z przodu mojego domu.