el diccionario español - polaco

español - język polski

acuerdo

polaco:

1. zgoda


Nigdy nie dostaniesz mojej zgody na to.
W przeszłości potrzebowałeś pozwolenia rodziców, by wziąć ślub.
Według mojej koleżanki posłanki, która opowiadała o Szkocji, domniemana zgoda rozwiązuje problem.
Za wspólną zgodą wybraliśmy Grecję jako miejsce na wakacje.
Zgodzić się, żeby coś zrobić


2. umowa


a written legal agreement between two people or businesses that says what each must do for the other or give to the other
dojść do porozumienia
przestrzegać prawa i umów
zawrzeć umowę
została podpisana umowa


acuerdo en otros diccionarios

alemán
francés
inglés

palabras relacionadas

organizar