el diccionario español - polaco

español - język polski

abandonar

polaco:

1. opuszczać


Ostatnio zaczynam opuszczać szkołę.
Pominąłem ten punkt, bo nie wiedziałem, jak sobie z nim poradzić.
Wychodzę.
forsake
pomijać


2. porzucać


Porzuciłem swoje stare przyzwyczajenia.
porzucać szkołę
to leave someone when you should stay with them and take care of them


3. opuścić


Wyszedł dwie godziny temu
left
na zawsze opuścili Lwów
ona opuściła swoją niemiecką ojczyznę
to have your home in a particular place: Paris is a nice place to live.


abandonar en otros diccionarios

alemán
francés
inglés

palabras relacionadas

alcanzar
sonreír