el diccionario español - polaco

español - język polski

abajo polaco:

1. na dole na dole


Giovanni jest na dole.
Seidzimy na dole w salonie i oglądamy telewizję.
Możesz napić się kawy na dole.
Goście czekają już na nas na dole.

Polaco palabraabajo"(na dole) ocurre en conjuntos:

Dom i Wyposażenie - La Casa y El Mobiliario
Preposiciones de lugar + jak dojechać?
Kolokwium ze słówek 9.01 (j. pisany) cz. 1
czasowniki zdrowy styl życia hiszpański
Dom i meble

2. w dół w dół


Stamtąd droga prowadzi w dół do doliny.
w dół

Polaco palabraabajo"(w dół) ocurre en conjuntos:

Podstawowe Przymiotniki, Przysłówki, Przyimki, Spó...
hiszp unidad 3
H (randomes Españoles)
1-1000 (hiszpański)

3. na dół na dół


Idziesz na dół?
Wyglądasz trochę na dół. Jaki jest problem?

Polaco palabraabajo"(na dół) ocurre en conjuntos:

Hiszpański IT
słówka unidad 2
Espanol en marcha

4. poniżej poniżej


Temperatura wynosi 10 stopni poniżej zera.
spójrz poniżej
Hades jest poniżej.
To jest na parterze, poniżej znajduje się piwnica
Zrobiłeś to zadanie poniżej moich oczekiwań.
Temperatura utrzymywała się poniżej zera przez trzy miesiące.
Wczoraj wieczorem temperatura utrzymywała się poniżej zera.
Wynik był poniżej naszych oczekiwań.
W wielu krajach osoby poniżej 18. roku życia uważane są za nieletnie i nie mogą głosować.
Jego praca jest poniżej standardów.
Omawiane poniżej dane zostały zebrane w następujący sposób.
Rezultaty wypadły poniżej jego oczekiwań.

Polaco palabraabajo"(poniżej) ocurre en conjuntos:

Podstawowe Przymiotniki, Przysłówki, Przyimki, Spó...
38 23.05.2018