el diccionario español - indonesio

español - Bahasa Indonesia

colocar indonesio:

1. tempat tempat


Paris adalah tempat yang paling romantis.
Ini tempat ibumu bekerja?
Tempat duduk berjarak kira-kira 50 yard dari jasku boleh juga.
Apa ini tempat yang banyak dikunjungi di daerah ini?
Kembali ke tempat dudukmu!
Kucing-kucing dapat melihat bahkan di tempat yang gelap.