el diccionario español - francés

español - Français

practicar

francés:

1. pratiquer


On pratique quels sports en France?
Tu dois pratiquer ta prononciation.

500 verbes espagnols 301 - 350

practicar en otros diccionarios

alemán
inglés
polaco

palabras relacionadas

tomar
tocar
huir