el diccionario español - francés

español - Français

gastar

francés:

1. dépenser


Dépenser sans compter
Mon fils dépense tout son argent de poche en billets de cinéma.

500 verbes espagnols 401 - 450

gastar en otros diccionarios

alemán
inglés
polaco