el diccionario español - francés

español - Français

depender francés:

1. dépendre


Ça va dépendre de quand.
Il est souvent nécessaire de dépendre des autres.

Francés palabradepender"(dépendre) ocurre en conjuntos:

500 verbes espagnols 101 - 150