el diccionario español - francés

español - Français

comprobar

francés:

1. cochér


L'examen consiste en un test il faut cocher la bonne réponse.


2. cocher


L'examen consiste en un test il faut cocher la bonne réponse.

A04. Verbes Unité1

comprobar en otros diccionarios

alemán
inglés
polaco