el diccionario español - inglés

español - English

romper

inglés:

1. break


to break the ice
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
when you are at work, a break is a time when you stop working and relax for a short while before starting to work again
zawalić się pod ciężarem przerwać rozmowę telefoniczną zerwać umowę łamać zasady złamać obietnicę przerwać, urwać, zerwać, rzucić (kogoś)
łamać

Frequent regular verbs
basic verbs in Spanish - los verbos básicos en esp...
500 most important Spanish verbs 101 - 125

romper en otros diccionarios

alemán
francés
polaco