el diccionario inglés - vietnamita

English - Tiếng Việt

ambitious

vietnamita:

1. tham vọng


Simon quá tham vọng.

300 tính từ tiếng Anh 251 - 275