el diccionario inglés - sueco

English - Svenska

while sueco:

1. ett ögonblickSueco palabrawhile"(ett ögonblick) ocurre en conjuntos:

1000 most important Swedish nouns 51 - 100

2. medan


Hoppas medan du lever!
Repet gick av medan vi besteg berget.
Medan han pratade hördes ett skott avlossas.

Sueco palabrawhile"(medan) ocurre en conjuntos:

Rivstart A1+A2 - Sidan 148

3. stund


Bara en liten stund.

Sueco palabrawhile"(stund) ocurre en conjuntos:

k. 3, s. 43-45, Rivstart B1+B2