el diccionario inglés - sueco

English - Svenska

too sueco:

1. också


Anders och Anna kommer, och Emma också
Du bör också besöka katedralen.
Nu behövs inte bara ord, utan också handling.
Var snäll och ge mig en Dagens Nyheter också.
Får jag också komma?
Ben har också något med saken att göra.
Han kan också tala ryska.

Sueco palabratoo"(också) ocurre en conjuntos:

Och, eller, men, så... - And, or, but, so...