el diccionario inglés - sueco

English - Svenska

equal sueco:

1. lika lika


Han är lika gammal som hon
Alla människor äro födda fria och lika i värde och rättigheter. De äro utrustade med förnuft och samvete och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap.
En fladdermus är lika lite fågel som en råtta.

Sueco palabraequal"(lika) ocurre en conjuntos:

adjectives 1 , adverbs swedish

2. jämlikt jämliktSueco palabraequal"(jämlikt) ocurre en conjuntos:

adjectives 6 swedish