el diccionario inglés - polaco

English - język polski

under polaco:

1. pod pod


pod stołem
Bitwa pod Waterloo była ostatnią bitwą Napoleona Bonapartego.
Na posiedzeniu zarządu, na którym brak jest quorum, można poddać pod głosowanie wyłącznie uchwałę odnośnie zwołania kolejnego posiedzenia.
Pod spojrzeniem ponad dwudziestu par oczu poczuła gorący płomień na policzkach.
Jesteś w wąskim szybie skalnym. Daleko w górze migocze trochę światła. Pod tobą jest grota, w której zacząłeś. Co robisz teraz?
Linię kolejową na Hokkaido poprowadzono pod cieśniną Tsugaru.
Jednak pod wieloma względami ptak imieniem Alex jest wyjątkowy, ponieważ wykazał szereg umiejętności umysłu, które wcześniej uczeni znali tylko u ludzi.
Znak trupiej główki otrzymał nazwę na cześć słynnego kapitana Kidda, który działał w Wielkiej Brytanii pod koniec XVII wieku.
Pod pretekstem patriotyzmu popełniono niejedno zabójstwo.
Pod koniec XVIII wieku paszport amerykański był zwykle podpisywany przez prezydenta.
Utworzyli niezależne ogólnokrajowe stowarzyszenie pod nazwą Amerykańskie Towarzystwo Emerytów.
Powoduje to cofnięcie i wyciągnięcie igły, pozostawiając implant pod skórą.
The butterfly emerged from the pod.
Do uchwały specjalnej wnoszonej pod obrady walnego zgromadzenia można wnosić poprawki w drodze uchwały zwykłej.
Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, nie możemy tego skrytykować.

Polaco palabraunder"(pod) ocurre en conjuntos:

Prepositions of place & Areas and homes
MG - Discover English 2 - 5 Natural World
New oxford gimnazjum expert, Unit 2 dom
New English Plus 2 Unit 4 S.Z.Y.M.E.K.
Dominik Steps plus 4 Unit 2 Słówka

2. poniżej poniżej


Temperatura wynosi 10 stopni poniżej zera.
spójrz poniżej
Hades jest poniżej.
To jest na parterze, poniżej znajduje się piwnica
Zrobiłeś to zadanie poniżej moich oczekiwań.
Temperatura utrzymywała się poniżej zera przez trzy miesiące.
Wczoraj wieczorem temperatura utrzymywała się poniżej zera.
Wynik był poniżej naszych oczekiwań.
W wielu krajach osoby poniżej 18. roku życia uważane są za nieletnie i nie mogą głosować.
Jego praca jest poniżej standardów.
Omawiane poniżej dane zostały zebrane w następujący sposób.
Rezultaty wypadły poniżej jego oczekiwań.

Polaco palabraunder"(poniżej) ocurre en conjuntos:

Słówka A1 02.10.2018 Angielski
Moja pierwsza lekcja

3. pod czymśPolaco palabraunder"(pod czymś) ocurre en conjuntos:

The assault course
określenie położenia
slowka unit3

4. w trakcie


w trakcie dnia
w trakcie spotkania

Polaco palabraunder"(w trakcie) ocurre en conjuntos:

Popularne słowa

5. subPolaco palabraunder"(sub) ocurre en conjuntos:

English for medical students and doctors, UNIT 16 ...
word building

6. za małoPolaco palabraunder"(za mało) ocurre en conjuntos:

unit 5 prefixy