el diccionario inglés - polaco

English - język polski

tornado polaco:

1. tornado tornado


Mój dom został zniszczony przez tornado.
A tornado is a violent storm with a whirlwind.

Polaco palabratornado"(tornado) ocurre en conjuntos:

Climate and weather - Klimat i pogoda
archaeology in a city natural disasters events vol...
Pogoda, Klimat i Klęski Żywiołowe - Weather, Clima...
sprawdzian z angielskiego rozdział 5
Ang 01,02,03 s. 41

2. trąba powietrzna trąba powietrzna


Pamiętam tylko, że trąba powietrzna miała śmieszny, lejkowaty kształt.
Nad miastem przeszła trąba powietrzna.

Polaco palabratornado"(trąba powietrzna) ocurre en conjuntos:

Zanieczyszczenie środowiska i klęski żywiołowe
Klęski żywiołowe i katastrofy
Świat przyrody

3. twister twisterPolaco palabratornado"(twister) ocurre en conjuntos:

Wazne podstawy 1 MiX

4. tornado trąba powietrzna tornado trąba powietrznaPolaco palabratornado"(tornado trąba powietrzna) ocurre en conjuntos:

Lekcja 5 (obowiązkowe)
Nauka i technika
vocab 14 13 12