el diccionario inglés - polaco

English - język polski

suitable polaco:

1. odpowiedni odpowiedni


Szukam odpowiedniej szkoły dla mojej córki
Obsługa klienta była odpowiednia.
Nie mam odpowiednich butów.
Załóż coś odpowiedniego na kolację, Jane.
Czy możesz znaleźć mi bardziej odpowiedni pokój? Ten jest zbyt głośny.
Właściwie to wydaje mi się, że jego reakcja jest całkiem odpowiednia.
w odpowiednim czasie
Problem odpowiedni do dyskusji w klasie.
Pracownicy noszą nieodpowiednie buty ochronne
odpowiedni, wystarczający, adekwatny, właściwy, do
Czy to odpowiedni pracownik to tego właśnie wydziału?
Oczywiście, przedostatni wagon jest odpowiedni dla rowerów i większego bagażu, w tym sprzętu sportowego.
Strony oświadczają, że przy wykonywaniu swych (odpowiednich) obowiązków będę dokładały należytej staranności.
Próbuję znaleźć bardziej odpowiednie słowa, by to opisać.
odpowiedni, właściwy, stosowny, dogodny, należyty

Polaco palabrasuitable"(odpowiedni) ocurre en conjuntos:

podróż morska, czasowniki złożone, inne
E1 4 - 4 Retuning home after a gap year
Język angielski w gabinecie stomatologicznym stron...
A successful interview for a job
BBC Reading non-fiction and media: Typical questio...

2. opowiadanie opowiadanie


Przeczytałem to opowiadanie w jakiejś książce.
Próbował napisać opowiadanie.
Opowiadanie kończy się wraz z jego śmiercią.
To opowiadanie było bardzo interesujące.

3. odpowiedni kandydat odpowiedni kandydatPolaco palabrasuitable"(odpowiedni kandydat) ocurre en conjuntos:

unit 4 praca cz 2
Poszukiwanie pracy
przymiotniki praca
Praca, Longman Repetytorium
w poszukiwaniu pracy

4. stosowny stosowny


Dlatego zgadzamy się z wnioskiem zawartym w przedmiotowym pytaniu, który wydaje się tu bardzo stosowny.

Polaco palabrasuitable"(stosowny) ocurre en conjuntos:

slowka strona 39
New Matura Success 1-2
ANIA styczeń 2014

5. pasujący pasujący


dopasowywanie, zrównanie, pasujący, dobrze dobrany

6. właściwy właściwy


To właściwy moment na tą wyprawę.
Powinieneś zjeść właściwy posiłek
Tu są twoje pieniądze. Zrób z nich właściwy użytek.
1. To właściwy kolor dla mojego typu urody. / 2. Słuchaj, nie sądzę aby to był właściwy moment... / 3. Tu jest właściwy mężczyzna dla mojej córki. / 4. Mama uważa, że to bardzo właściwe i praktyczne.
Jeżeli taki sposób ci podano, to prawdopodobnie on właściwy.

Polaco palabrasuitable"(właściwy) ocurre en conjuntos:

unit5 i unit 6

7. nadający się nadający sięPolaco palabrasuitable"(nadający się) ocurre en conjuntos:

Traveller, unit 3