el diccionario inglés - polaco

English - język polski

suggest polaco:

1. sugerować


Chcesz mi zasugerować, że nie jestem lojalny tej firmie? Otóż jestem!

Polaco palabrasuggest"(sugerować) ocurre en conjuntos:

Reporting Verbs (cz. wprowadzające mowę zależną)
repetytorium klasa ósma rozdział 4 edukacja
Mowa zależna - czasowniki
miłość i związki cz. 3
czasowniki +ing oraz to

2. proponować


proponować kogoś jako kandydata, wysuwać czyjąś kandydaturę
Chciałabym ci coś zaproponować.

Polaco palabrasuggest"(proponować) ocurre en conjuntos:

Unit 1D, New Matura Solutions
Słówka Unit 2 Część II
slowka czesc 2
kartkówka part 2

3. zasugerować


Jeśli mogę coś zasugerować...

Polaco palabrasuggest"(zasugerować) ocurre en conjuntos:

unit 7 part 2
Discussions 1

4. zaproponować


"Czy Komisja jest gotowa zaproponować podobne środki w innych regionach? "
Chciałbym zaproponować spotkanie.
Mogę zaproponować inny hotel?

Polaco palabrasuggest"(zaproponować) ocurre en conjuntos:

Reporting verbs

5. sugestia


To interesująca sugestia!
Twoja sugestia będzie odrzucona przez nauczyciela.

Polaco palabrasuggest"(sugestia) ocurre en conjuntos:

Elementry 2 Unit 4

6. podpowiadaćPolaco palabrasuggest"(podpowiadać) ocurre en conjuntos:

2019 November 2
2019 November
Mowa zależną

7. sugerujePolaco palabrasuggest"(sugeruje) ocurre en conjuntos:

czasowniki -ing