el diccionario inglés - polaco

English - język polski

spill polaco:

1. wylać wylać


Wylać dziecko z kąpielą.

Polaco palabraspill"(wylać) ocurre en conjuntos:

Going on a journey 3 a. 4
język angielski na spr
Irregular verbs base form
Elementary 1 Unit 4 and Unit 5
Career Paths Logistics 1

2. upadek


Nowe trendy w polityce insynuuja upadek demokracji.
Powiedziałem ostatni raz, że jego rosnąca pewność siebie spowoduje jego upadek
Wojna zakończyła się po dwóch miesiącach poddaniem się Argentyny. Porażka oznaczała polityczny upadek reżimu.
Obarczyli go odpowiedzialnością za upadek firmy.

Polaco palabraspill"(upadek) ocurre en conjuntos:

Ilnesses and Injury
Unit 8 page 121.2
unit 8a page 126
unit 10 insight
The burglary

3. rozlaćPolaco palabraspill"(rozlać) ocurre en conjuntos:

Czasowniki nie regóralne wrzesień 2016
Słówka 8 - Live Beat 4
Słowo na dziś - marzec
culture corner 4d

4. rozlewaćPolaco palabraspill"(rozlewać) ocurre en conjuntos:

109 Powtórka starsze ciąg dalszy
Third conditional (27.04.18) + WB (08.05.18)
Illnesses and injuries
Panic at the disco
Zosia W. 10.05

5. rozsypaćPolaco palabraspill"(rozsypać) ocurre en conjuntos:

pełne zdania wyrazy po kolei
str. nowe 10,11,12
everything and nothing
fiszko xddddd
Moja pierwsza lekcja

6. wyciek


Jest wyciek na linii.
Był wyciek promieniotwórczy z tej elektrowni jądrowej.

Polaco palabraspill"(wyciek) ocurre en conjuntos:

13th June 2014
Angielski module 3

7. wylać sięPolaco palabraspill"(wylać się) ocurre en conjuntos:

Smart time 3 Unit 6
Moja pierwsza lekcja

8. wysypaćPolaco palabraspill"(wysypać) ocurre en conjuntos:

pomoc w naglych wypadkach
[ENG] Czasowniki
Intermediate 1

9. rozlać cośPolaco palabraspill"(rozlać coś) ocurre en conjuntos:

CZASOWNIKI NIEREGULARNE - matura solutions
angielski leksyka
zawodowy 3.12

10. rozlać sięPolaco palabraspill"(rozlać się) ocurre en conjuntos:

Technical English ropa naftowa
ang logistyczny
Games of thrones

11. rozlanie