el diccionario inglés - polaco

English - język polski

rural polaco:

1. wiejski wiejski


Wkrótce przywykniesz do wiejskiego życia
Tereny wiejskie wymagają promocji w Polsce.
Spacerując, podziwiałem wiejski krajobraz.
Obszarów wiejskich nie da się jednak utrzymać przy życiu samymi dotacjami rolnymi.
odległe obszary wiejskie
Światowe ubóstwo to w przeważającej mierze problem obszarów wiejskich.

Polaco palabrarural"(wiejski) ocurre en conjuntos:

Unit 10,11 - the atmosphere i pollution
prace domowe, życie codzienne, zwroty.
Role-play: agreeing and disagreeing
Na Wsi - In the Countryside
📗Voc. 5 - town and buildings