el diccionario inglés - polaco

English - język polski

rudimentary polaco:

1. prymitywny


On jest takim prymitywnym człowiekiem.

Polaco palabrarudimentary"(prymitywny) ocurre en conjuntos:

Reading - DUNIN - WSNJO 48, 49, 50
The puzzle of motivation - TED
words and phrases 3&4
Agnieszka - Lista 11 P-A
stoczyć się (kamień ze zbocza)

2. podstawowy


Jak można nauczyć się podstawowych słów?
Znam kilka podstawowych zwrotów po szwedzku.
argument podstawowy
podstawowy cel
to jest podstawowy poziom wiedzy.
Oni udzielili nam tylko bardzo podstawowych informacji.

Polaco palabrarudimentary"(podstawowy) ocurre en conjuntos:

mg_marta list-11
angielski k1

3. szczątkowy4. pierwotny


Nalegałem, by zmienić pierwotny plan.
Człowiek pierwotny odczuwał przerażenie na widok dzikich zwierząt.

Polaco palabrarudimentary"(pierwotny) ocurre en conjuntos:

46. Przeklinanie
46. Przekleństwa
46. Przekleństwa