el diccionario inglés - polaco

English - język polski

result polaco:

1. rezultat rezultat


Przypisała ten rezultat swojej nieuwadze.
Jest to jak dotąd najlepszy rezultat.

Polaco palabraresult"(rezultat) ocurre en conjuntos:

callan stage 7 lesson 76-79
krzysiek - family life
świat przyrody nowa era
wordlist 5, 2 część
Podstawy Business English

2. wynik wynik


Czy jesteś zadowolony z wyniku twojego badania naukowego?
Nie było możliwe przewidzenie wyników wyborów
Niezależnie od wyniku referendum, będziemy kontynuować pracę na rzecz naszego kraju.
wynik wyborów
pozytywny wynik
Wynik meczu zależy od jego gry.
Wynik go zadowoli.
Przy aplikowaniu do amerykańskich uniwersytetów, wynik TOEFL jest tylko jednym z elementów.
Cokolwiek robisz, rób rozważnie i zważaj na wynik.
Wynik był poniżej naszych oczekiwań.
↳ Teraz przekonasz się, jaki będzie wynik.
Nie poznasz wyniku dopóki nie spróbujesz zrobić tego.
Niebieskie oczy są prawdopodobnie wynikiem jakiejś mutacji genetycznej.
wynik naszych badań jest zdumiewający!
wynik dowolnej transakcji (porozumienia)

Polaco palabraresult"(wynik) ocurre en conjuntos:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 400...
Pozostałe słówka - Rozdział 2
Language review & skills round-up 5-6
B1 - Conspiracy Theories
sprawdzian z angielskiego 2

3. skutek


Jego uwagi odniosły skutek przeciwny.
Poważnie zachorował na skutek przepracowania i niedożywienia.

Polaco palabraresult"(skutek) ocurre en conjuntos:

Just what I have needed!
Speak Out Unit 7 & 8
Z rozmówek pl-ang.
inglisz rodział 4
Dodatkowy Angielski

4. skutkować


Stres w pracy może skutkować bezsennością

Polaco palabraresult"(skutkować) ocurre en conjuntos:

Mrożonki 2.18

5. wynikać


↳ Nasza duchowość musi wynikać z poczucia jedności.
1) W każdym razie powinno to jasno wynikać z dochodzenia. 2) Ponieważ mogą pojawić się proste odpowiedzi.

Polaco palabraresult"(wynikać) ocurre en conjuntos:

Lekcja wygenerowana z obrazka
Kolokwium 2 unit 6 TE

6. wynik rezultatPolaco palabraresult"(wynik rezultat) ocurre en conjuntos:

zesyt str 33-37

7. prowadzić do