el diccionario inglés - polaco

English - język polski

repeat polaco:

1. powtórz


Chcesz powtórzyć ostatnią część, o celu?
Proszę, powtórz.

Polaco palabrarepeat"(powtórz) ocurre en conjuntos:

Lesson 1. In black and white-na piśmie.
Project klasa 4 lekcja 1 słówka instructions wszys...
Arek j ang dotatkowy 3 albo 4
JULIA Steps in English - Welcome
Zosia - polecania na lekcji angielskiego

2. powtarzać


Ta studentka musi powtarzać zajęcia, ponieważ nie uczyła się wystarczająco dużo.
powtarzać do egzaminu
Nie będę powtarzać dwa razy!
Nie mogę dzisiaj wyjść, muszę powtarzać do sprawdzianu.
Nie każ mi powtarzać.
Ile razy mam ci powtarzać, żeby nie jeść słodyczy przed kolacją?
Jeśli chcesz mówić jak rodzimy użytkownik, musisz powtarzać to samo zdanie raz za razem - tak jak grający na banjo ćwiczą tę samą melodię, aż będą w stanie zagrać ją w pożądanym tempie.
Ile razy mam powtarzać, że pieniądze nie przynoszą szczęścia?

Polaco palabrarepeat"(powtarzać) ocurre en conjuntos:

czasowniki - verbs - Marek
Słówka angielski unit 5
Will you do me a favour?
czasowniki 2 - verbs 2 Marek
Verbs 3 - czasowniki 3

3. powtórka


Zawsze odbywa się powtórka egzaminu dla uczniów, którzy go nie zdali za pierwszym razem.

Polaco palabrarepeat"(powtórka) ocurre en conjuntos:

wordlist Unit 1 Interface 1
State and politics/Radio and TV
Radio and TV
68 RADIO & TV

4. powtórzyć


Może Pan to powtórzyć?
Możesz powtórzyć ostatnie słowo
Czy możesz powtórzyć to raz jeszcze?
Proszę powtórzyć.
powtórzyć na test
czy możesz powtórzyć swój adres?
Czy mógłbyś to powtórzyć?
Możesz powtórzyć, ile razy tu byłeś?
Czy możesz mi powtórzyć, dlaczego się spóźniłeś?

Polaco palabrarepeat"(powtórzyć) ocurre en conjuntos:

angielski słówka 5
Czasowniki Słówka
angielski 10
angielski u Ani
1.4 An ordinary

5. powtarzamPolaco palabrarepeat"(powtarzam) ocurre en conjuntos:

Angielsku Filip steps plus4 (1)