el diccionario inglés - polaco

English - język polski

raw polaco:

1. surowy surowy


Mój nauczyciel angielskiego jest surowy.
ten nauczyciel jest surowy
Jednak, jest on bardzo surowy w stosunku to tych uczni, którzy nie chcą się uczyć i nie lubi tych, którzy są aroganccy i zarozumiali.
Bywa surowy, ale bywa i łagodny.
Ten plan jest jeszcze surowy.
Ojciec jest dla mnie bardzo surowy.
Nie bądź tak surowy dla dzieci.
on jest surowym nauczycielem
tata jest surowy
surowy olej musi być destylowany i filtrowany
surowy owoc
Może jest surowy, ale próbuje ci pomóc.
Nienawidzę surowych nauczycieli.
surowy wyrok
Generalnie klimat w tym kraju jest surowy.

Polaco palabraraw"(surowy) ocurre en conjuntos:

the science of taste- kqed quest (20.11.19)
Vocabulary bank: Food and restaurants
15.04 Kieran Prior: Goldman Sach's whizz-kid wheel...
Unit 4 - Additional vocabs / phrases
Jedzenie: przymiotniki - Food adjectives

2. nieprzetworzony nieprzetworzonyPolaco palabraraw"(nieprzetworzony) ocurre en conjuntos:

Angielski zawodowy 2, 1-3
Idioms with colors
Unit 6 Class 1
Lisbon and the Algarve

3. surowe mięso surowe mięso


Są pewni ludzie którzy lubią jeść surowe mięso.

Polaco palabraraw"(surowe mięso) ocurre en conjuntos:

Żywienie. Zakupy i usługi.

4. surowe jedzenie surowe jedzeniePolaco palabraraw"(surowe jedzenie) ocurre en conjuntos:

słówka od sierpnia

5. surowy nieprzerobiony nieprzetworzony surowy nieprzerobiony nieprzetworzony6. surowy o jedzeniuPolaco palabraraw"(surowy o jedzeniu) ocurre en conjuntos:

adjsctives to describe food
very first lesson Ania Sal.