el diccionario inglés - polaco

English - język polski

queen polaco:

1. królowa królowa


królowa i król
Elżbieta, królowa Anglii.
Beyonce to królowa muzyki popularnej.
Królowa wczoraj wygłosiła telewizyjne orędzie do narodu.
Królowa była na tyle łaskawa, że nas zaprosiła.
Niech żyje królowa!
Królowa była bogato wystrojona.
W Wielkiej Brytanii królowa panuje, ale nie rządzi.

Polaco palabraqueen"(królowa) ocurre en conjuntos:

Dominik Steps plus 4 Unit 1 Słówka
państwo i społeczeństwo; struktura państwa i urzędy
Struktura państwa i społeczeństwa
Dział XIV (Państwo i społeczeństwo)
Lekcja 1 -angielski alfabet

2. queen queen


Nadaję temu statkowi nazwę „Queen Elizabeth”.

Polaco palabraqueen"(queen) ocurre en conjuntos:

UNIT 1 WORLD EXPLORER