el diccionario inglés - polaco

English - język polski

noisy polaco:

1. głośne głośne


Głośne radio u sąsiada działa mi na nerwy.

Polaco palabranoisy"(głośne) ocurre en conjuntos:

Części ciała
Dom: przymiotniki i przysłówki - House: adjectives...
Florida woman shoots 'too loud' house guests - BBC...
stopniowanie przymiotnika i słówka
adjectives - przymiotniki Milena

2. hałaśliwy hałaśliwy


Większość ludzi w pokoju była cicho, ale było kilka hałaśliwych osób.
Kiedy samolot wreszcie wylądował w Londynie, znalazłem się na hałaśliwym i zatłoczonym lotnisku.
hałaśliwy tłum w pabie
Mój brat jest hałaśliwy.
Powinieneś unikać hałaśliwych miejsc, one powodują ból głowy.

Polaco palabranoisy"(hałaśliwy) ocurre en conjuntos:

Dominik Steps plus 5 Welcome Słówka 2
Moja pierwsza podróż zagraniczna (słownictwo A)
Dominik Steps plus 4 Unit 5 Słówka 2
300 najważniejszych określeń po angielsku 275 - 300
Dominik Steps plus 4 Unit 6 Słówka 1

3. głośny hałaśliwy głośny hałaśliwyPolaco palabranoisy"(głośny hałaśliwy) ocurre en conjuntos:

dom sprawdzian
określenia miasta

4. słabo wyciszone słabo wyciszonePolaco palabranoisy"(słabo wyciszone) ocurre en conjuntos:

internal space

5. hałaśliwy głośnyPolaco palabranoisy"(hałaśliwy głośny) ocurre en conjuntos:

klasa 8, miejsce zamieszkania

6. nieznośny


nieznośny młodszy brat
Ból był nieznośny.

Polaco palabranoisy"(nieznośny) ocurre en conjuntos:

Dział 2 - Dom
ang zachowanie