el diccionario inglés - polaco

English - język polski

national polaco:

1. narodowy narodowy


Baseball jest amerykańskim sportem narodowym.
Język międzynarodowy, jak każdy narodowy, jest własnością ogółu; autor zrzeka się na zawsze wszelkich praw osobistych do niego.

Polaco palabranational"(narodowy) ocurre en conjuntos:

Evolution 2, Unit 1, Lesson 6
Matura p. 32, spe 149
Change The world
Państwo i społeczeństwo
z lekcji Pani Kasi 4B

2. krajowy krajowy


Produkt krajowy brutto to wskaźnik rozwoju gospodarczego i koniunktury.
krajowy pociąg

Polaco palabranational"(krajowy) ocurre en conjuntos:

New Exam Connetions 3, Unit 3
Discover 2 Unit 1
slowka 29.09
Mikołaj, 121-150
Moja pierwsza lekcja

3. państwowy


uniwersytet państwowy
Państwowy skarbiec jest nader zasobny.

4. NationalPolaco palabranational"(National) ocurre en conjuntos:

IELTS - slowka