el diccionario inglés - polaco

English - język polski

industrious polaco:

1. przedsiębiorczy przedsiębiorczyPolaco palabraindustrious"(przedsiębiorczy) ocurre en conjuntos:

longman rozszerzony 4(skills and qualities)
szkoła, longman repetytorium maturalne 2015
Longman rozszerzenie 4. praca WSZYSTKIE SŁÓWKA
employment and the job market
Repetytorium longman bank słów praca

2. pracowity pracowity


Nie wiedziałem, że jesteś taki pracowity.
Gdybyś był bardziej pracowity i więcej się uczył nie musiałbyś pisać tego egzaminu.
Mary jest pracowitym człowiekiem, więc jestem pewna, że zda egzaminy.
Mark jest pracowitym managerem.
Chińczycy to pracowity naród.
On jest uczciwy i pracowity, ale jego bracia wręcz przeciwnie.
Tom osiąga dobre wyniki w szkole bo jest bardzo pracowity.
Nie jest bystry, ale pracowity
Mam dużo pracowitych uczniów w mojej klasie.
Jesteś pracowitym robotnikiem, nie chcę byś się zwolnił.
Byłem pracowity.
Nauczyciele go lubią, bo jest pracowity.
John jest pracowity i to dlatego jest najlepszym uczniem w naszej szkole.
To był dla nas pracowity dzień.
Powszechnie uważa się Japończyków za bardzo pracowity naród.

Polaco palabraindustrious"(pracowity) ocurre en conjuntos:

Business English - Career
Unit 1 - Rozdział 1
20 words for PG4 cz.1
UNIT SEVEN WORKSHEET
Unit 3 - Szkoła

3. pilny pilny


On jest pilnym studentem.
Jake jest bardzo pilnym uczniem. Zawsze dostaje dobre oceny.
Jest do ciebie pilny telefon.
stefan jest pilnym uczniem
Ten chłopczyk jest bardzo pilny.
To bardzo pilny uczeń.
Twoj syn jest pilny.
Już nie jest taki pilny jak był wcześniej.
On jest podobno pilny.

Polaco palabraindustrious"(pilny) ocurre en conjuntos:

Moja pierwsza lekcja
osobowość TEST 1