el diccionario inglés - polaco

English - język polski

headmaster polaco:

1. dyrektor dyrektor


Został mianowany naszym nowym dyrektorem ds. sprzedaży.
Nowy dyrektor finansowy został wyznaczony wczoraj.
Ten pan jest dyrektorem.
W gabinecie dyrektora panuje wzorowy porządek.
Zarząd mianował nowego dyrektora.
Dyrektor naszej szkoły jest bardzo stary.
Dyrektor chce poprawić strukturę przedsiębiorstwa.
Dyrektor szkoły ręczył za jej uczciwość.

Polaco palabraheadmaster"(dyrektor) ocurre en conjuntos:

Gimnazjum repetytorium macmillan unit 3 szkoła
Szkoła, słówka dotyczące szkoły Cz1.
Ważne daty z historii Polski 960-1138
Podst szkoła - życie szkoły 1
Świat od I do II wojny światowej (matura – poziom ...

2. dyrektor szkoły dyrektor szkołyPolaco palabraheadmaster"(dyrektor szkoły) ocurre en conjuntos:

sprawdzian szóstoklasisty repetytorium 3
lekcja nr 9 - podstawówka - mat +2 kl gim 3 dział
Zawody, czynności, miejsca, zatrudnienie, ludzie i...
faculties, the education system
Spend or save? + Changins lives

3. dyrektorka dyrektorkaPolaco palabraheadmaster"(dyrektorka) ocurre en conjuntos:

Szkoła - Bank Słów
słówka 3 dział