el diccionario inglés - polaco

English - język polski

form polaco:

1. formularz formularz


proszę wypełnić formularz
Proszę przesłać mi formularz faksem.
Pomóż mi wypełnić ten formularz.
Tom wypełnił ten formularz.
Może pan wypełnić ten formularz?
Proszę wypełnić formularz i odesłać do 2 grudnia.
Wypełnij ten formularz, by dowiedzieć się, kim mogłeś być w poprzednim życiu.
Proszę wypełnić formularz długopisem.
Drogi panie, proszę wypełnić ten formularz.
Proszę uzupełnić formularz.
1. Niech no też podpiszę ten formularz. / 2. Mam formularz, który możesz wypełnić. / 3. Wypełnij ten formularz.
Możesz wypełnić ten formularz?
wypełnić formularz
A teraz możemy już przejść do etapu wypełnienia formularza reklamacyjnego.
Jane wypełniła formularz.

Polaco palabraform"(formularz) ocurre en conjuntos:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 600...
English vocabulary in use elementary Unit 19
Unit 1 (podstawowe słówka z rozdziału 1)
w poszukiwaniu pracy, praca i pieniądze, pracownicy
W poszukiwaniu pracy, praca i pieniądze, pracownicy

2. forma forma


forma plażowa
Demokracja to najgorsza forma rządów, z wyjątkiem wszystkich innych, które testowano.

Polaco palabraform"(forma) ocurre en conjuntos:

1000 słów najczęściej używanych
Pracownia Artystyczna "Mali Twórcy" | Ceramika dla...
pomoc w naglych wypadkach
Angielski zawodowy luty/mar
Matura p. 30, 31

3. tworzyć tworzyć


Jak stworzyć własne fiszki?
tworzyć rząd
Anna chciała stworzyć piękny ogród.
Jesteśmy próbujący stworzyć otoczenie zaufania i szacunku wzajemnego.
Dlatego właśnie mogę tworzyć muzykę.
Tworzyć plany i je wprowadzać w życie to dwie różne rzeczy.
Co by się działo, nie przestanę tworzyć muzyki.
Przynajmniej masz szczęście, że możesz tworzyć piękne zdania, nawet jeśli są one pozbawione sensu.

Polaco palabraform"(tworzyć) ocurre en conjuntos:

Podróżowanie i turystyka. Real Life, Unit 5
Live beat 4 - słówka z działy 5
IV Techniukm Państwo i Społeczeństwo
C4. military unit, responsibilities
Bardzo mocno Cię kocham <3

4. formować formować



Polaco palabraform"(formować) ocurre en conjuntos:

Słówka motoryzacyjne i techniczne
Angielski umlub dietetyka donesch-jeżo english for...
układ krwionośny i nerwowy
Reading Explorer 1-3
SŁOWNICTWO BIOLOGICZNe

5. klasa


Moja klasa jest fajna.
klasa (sala lekcyjna)
(Jaka jest klasa tych jajek?)
Nasza klasa była utrzymywana w porządku.
Klasa podzieliła się na dwie drużyny.
Cała klasa dziś w komplecie.
Ta klasa składa się z 15 chłopców i 28 dziewcząt.
Nasza klasa składa się z 40 chłopców.
Klasa była zbyt duża do policzenia przez jedną osobę.
Ta klasa składa się z 40 uczniów.
profesor nakazal aby klasa byla dobrze wyczyszczona
Gdzie jest klasa Toma?
Nasza klasa jest nieliczna.

Polaco palabraform"(klasa) ocurre en conjuntos:

Szkoła i Edukacja - School and Education
Get to speak book 3

6. sylwetka



Polaco palabraform"(sylwetka) ocurre en conjuntos:

Wygląd - Appearance

7. kształt


Musimy nadać naszemu planowi ostateczny kształt.
Kształtujemy nasze budowle. Potem one kształtują nas.
Jaki to ma kształt? Stół miał okrągły kształt. Wysłał mi pocztówkę w kształcie palmy.
Co to za kształt?
Większość budynków ma kształt kwadratu lub prostokąta
Jaki kształt ma twój salon?
okrągły kształt
Nie podoba mi sie ten kształt.
Budynek uniwersytetu ma kształt psiej miski.
Ziemia ma kształt pomarańczy.
Ta skała ma kształt zwierzęcia.
Cząsteczka metanu ma tetraedryczny kształt.