el diccionario inglés - polaco

English - język polski

flexible polaco:

1. elastyczne elastyczne


Przy całym tym wyborze przyszłe firmy będą musiały być bardzo elastyczne aby szybko dostosować się do zmian środowiska, jeśli mają przetrwać

Polaco palabraflexible"(elastyczne) ocurre en conjuntos:

Mata osłona balkonowa technorattanowa RD17 Blu Home
2 lekcja z Wladkiem -Time for a char
kartka 1 str 2 kolumna I i II
The choice of right profession, a successful inter...
Komponent, egzamin B2, biznes cz.2

2. giętki giętkiPolaco palabraflexible"(giętki) ocurre en conjuntos:

English for medical students and doctors; UNIT 8
Respiration and diseases of the respiratory system
Unit 1, crossing bariers, unit 2: moods and emotions
English for medical students and doctor 2; UNIT 5 ...
a4 1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f

3. zmiennyPolaco palabraflexible"(zmienny) ocurre en conjuntos:

High-note 3 unit 1
nadratowska 1
unit 1 slowa
Angielki ABCD

4. dający się dopasowaćPolaco palabraflexible"(dający się dopasować) ocurre en conjuntos:

School Unit 5

5. łatwo dostosowujący sięPolaco palabraflexible"(łatwo dostosowujący się) ocurre en conjuntos:

Cechy charakteru Pozytywne
matura 2015 człowiek

6. gibkiPolaco palabraflexible"(gibki) ocurre en conjuntos:

Age - Wiek & Appearance - Wygląd
Angielski kartkówka
angielski 04
slowka czlowiek

7. gietkiPolaco palabraflexible"(gietki) ocurre en conjuntos:

SUBSTANCES AND MATERIALS-SUBSTANCJE I MATERIAŁY

8. ustępliwyPolaco palabraflexible"(ustępliwy) ocurre en conjuntos:

przymiotniki dot. charakteru
english vocabulary 2

9. łatwo przystosowujący sięPolaco palabraflexible"(łatwo przystosowujący się) ocurre en conjuntos:

PERSONALITY & CHARACTER
Unit 1. New Things
słówka mniej ważne

10. elastyczny czas pracy


Kiedy wróciła do pracy po urlopie macierzyńskim, szef pozwolił jej na elastyczny czas pracy.
Cieszę się, że mam elastyczny czas pracy.

Polaco palabraflexible"(elastyczny czas pracy) ocurre en conjuntos:

Szkoła, praca