el diccionario inglés - polaco

English - język polski

establish polaco:

1. ustanowić


ustanowić dobrą relację z klientem

Polaco palabraestablish"(ustanowić) ocurre en conjuntos:

angielski, słówka 31.10.13 r. (kartka- hallowe'en)
how trees talk to each other
Corpo słówka zajęcia 13.10
Venture capital - podręcznik
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

2. zakładać


Nie powinniśmy zakładać od razu, że państwa członkowskie działają pod wpływem złej woli.
zakładać spółkę
zakładamy zakładaliśmy będziemy zakładać
Przytrzymam ci torbę, gdy ty będziesz zakładać swój płaszcz.

Polaco palabraestablish"(zakładać) ocurre en conjuntos:

English plus 4 unit 5 : Image and indentity
Personality, speed dating, stereotypes, illnes, tr...
Drinking sroties + word formation
Na kartkówkę 3, 3a, 3c
Matura success ui unit 7?

3. ustanawiaćPolaco palabraestablish"(ustanawiać) ocurre en conjuntos:

angielski specjalistyczny kol 1
lekcja 3 słownictwo wojskowe
🔴4a, pv with on, space
UNIT 6/7- PAYING THE PRICE
angielskiUE. test1sem2

4. ustalić


musimy ustalić fakty zamiast spekulować.
Planowanie imprezy wymknęło się spod kontroli. Musimy ustalić, kto co przygotowuje.
Chciałabym ustalić spotkanie.
Dawkę należy ustalić dla każdego psa indywidualnie. Dzięki niemu do końca 2015 roku minimalna stawka podstawowa będzie ustalona na poziomie 15 %.
Policjant stara się ustalić, co się stało.
Dlaczego tak trudno było ustalić, że neuron jest podstawową jednostką układu nerwowego?

Polaco palabraestablish"(ustalić) ocurre en conjuntos:

Moja pierwsza lekcja
Moja pierwsza lekcja
proficiency c2 vol1
terrotist attack 2
angielski na kolokwium

5. ustalać


ustalać modę

Polaco palabraestablish"(ustalać) ocurre en conjuntos:

1.2. Parents and children
Normy 28.12.2017
KOLOKWIUM NR 2
Moja pierwsza lekcja
opposite number

6. stworzyć


stworzyć szafę
Potrafisz stworzyć problemy tam, gdzie one nie istnieją.

Polaco palabraestablish"(stworzyć) ocurre en conjuntos:

Direct Method For English Book 4 unit 24, 23, 22
4 Managing across cultures
2 Work and motivation
UNIT 22 szymik
Życiowe słówka

7. ugruntowaćPolaco palabraestablish"(ugruntować) ocurre en conjuntos:

Unit 2 i 3 -
Vocabulary koło 1
podstawowe 4

8. ustanawiać zakładać9. nawiązywaćPolaco palabraestablish"(nawiązywać) ocurre en conjuntos:

trudne słowa

10. ustalenia


Te ustalenia mogą się zmienić bez ostrzeżenia.
Zrobiłeś wszystkie swoje wakacyjne ustalenia.

Polaco palabraestablish"(ustalenia) ocurre en conjuntos:

angielski matura success upper intermediate dział ...
national stereotypes

11. ustanawiać tworzyć12. ustabilizować


Rządowi udało się ustabilizować walutę.

Polaco palabraestablish"(ustabilizować) ocurre en conjuntos:

Market Leader, Unit 3 - Building Relationships [EX...