el diccionario inglés - polaco

English - język polski

environment polaco:

1. środowisko


Musimy chronić środowisko.
Lubię naturalne środowisko
wielkie „N” wypada przez "wir" w "środowisko naturalne" pełne "mentosów"
Nie wierzę w to co oświadczają niektórzy zieloni działacze, że środowisko jest zagrożone poprzez ludzkie działania.
środowisko pracy
Chcesz ratować środowisko?
środowisko biznesowe
Nasza firma chroniła (i nadal chroni) lokalne środowisko przez 30 lat.
Musimy dbać o środowisko naturalne.
Trzeba dbać o środowisko.
powinniśmy dbać o środowisko
Ona troszczy się o środowisko.
Nie mają wpływu na środowisko.

Polaco palabraenvironment"(środowisko) ocurre en conjuntos:

Andras Forgacs: Leather and meat without killing a...
8. Zagrożenie i ochroda środowiska
dziedziny nauki, naukowcy, nauki ścisłe i przyrodn...
Krajobraz, Roślinność i Ekologia - Landscape, Plan...
nauki przyrodnicze i badania orzestrzeni kosmicznej

2. środowisko naturalne


Musimy dbać o nasze środowisko naturalne.
Dbaj o środowisko naturalne!

Polaco palabraenvironment"(środowisko naturalne) ocurre en conjuntos:

Społeczności i problemy środkowiska naturalnego
new matura success intermediate Unit 5(2)
LONGMAN angielski słówka Unit 13 cz.2
Środowisko - Unit 13 (Świat przyrody)
Global warming and natural disaster; unemployment

3. otoczenie


Nasze otoczenie wpływa na nas.
To stary uniwersytet z pięknym otoczeniem.
Dla Izraela problemem jest borykanie się z ogromnym poczuciem braku bezpieczeństwa, jakie stwarza jego otoczenie.
Weseli ludzie rozweselają całe otoczenie, sami też są szczęśliwi.

Polaco palabraenvironment"(otoczenie) ocurre en conjuntos:

Świat przyrody natalia malpa
angielski zaw. podstawowe słówka
THE DOCTOR AND HIS PATIENT
Życie prywatne część II
Angielski umlub dietetyka donesch-jeżo english for...

4. otoczenie środowiskoPolaco palabraenvironment"(otoczenie środowisko) ocurre en conjuntos:

świat przyrody
unit 13,14,17,18
Świat Przyrody

5. środowisko pracy


Komfortowe i przyjazne środowisko pracy jest dla mnie ważne.

Polaco palabraenvironment"(środowisko pracy) ocurre en conjuntos:

angielski w szkolce
angielski dział 2

6. environment


We must protect the environment.