el diccionario inglés - polaco

English - język polski

environment polaco:

1. środowisko


Musimy chronić środowisko.
Lubię naturalne środowisko
wielkie „N” wypada przez "wir" w "środowisko naturalne" pełne "mentosów"
Nie wierzę w to co oświadczają niektórzy zieloni działacze, że środowisko jest zagrożone poprzez ludzkie działania.
środowisko pracy
Chcesz ratować środowisko?
środowisko biznesowe
Nasza firma chroniła (i nadal chroni) lokalne środowisko przez 30 lat.
Musimy dbać o środowisko naturalne.
Trzeba dbać o środowisko.
powinniśmy dbać o środowisko
Ona troszczy się o środowisko.
Nie mają wpływu na środowisko.

Polaco palabraenvironment"(środowisko) ocurre en conjuntos:

Nauka i technika (3 i 4 kolumna)
Środowisko/Technologia (Stanag 6001 Level 2)
Andras Forgacs: Leather and meat without killing a...
nauki przyrodnicze i badania przestrzeni kosmiczne...
8. Zagrożenie i ochroda środowiska

2. środowisko naturalne


Musimy dbać o nasze środowisko naturalne.
Dbaj o środowisko naturalne!

Polaco palabraenvironment"(środowisko naturalne) ocurre en conjuntos:

Społeczności i problemy środkowiska naturalnego
new matura success intermediate Unit 5(2)
LONGMAN angielski słówka Unit 13 cz.2
Środowisko - Unit 13 (Świat przyrody)
Global warming and natural disaster; unemployment

3. otoczenie


Nasze otoczenie wpływa na nas.
To stary uniwersytet z pięknym otoczeniem.
Dla Izraela problemem jest borykanie się z ogromnym poczuciem braku bezpieczeństwa, jakie stwarza jego otoczenie.
Weseli ludzie rozweselają całe otoczenie, sami też są szczęśliwi.

Polaco palabraenvironment"(otoczenie) ocurre en conjuntos:

World-Changing Tech From a 16yo
Angielski umlub dietetyka donesch-jeżo english for...
ang 1 i 2 lekxha
ochrona środowiska
układ nerwowy

4. otoczenie środowiskoPolaco palabraenvironment"(otoczenie środowisko) ocurre en conjuntos:

zagrożenia i ochrona środowiska
świat przyrody
unit 13,14,17,18
Świat Przyrody

5. środowisko pracy


Komfortowe i przyjazne środowisko pracy jest dla mnie ważne.

Polaco palabraenvironment"(środowisko pracy) ocurre en conjuntos:

angielski dział 2