el diccionario inglés - polaco

English - język polski

energy polaco:

1. energia energia


Cała energia uszła.
Energia atomowa wykorzystywana jest do produkcji elektryczności.
Kiedy materia ulega zmianie chemicznej, uwalnia się energia chemiczna.
Energia słońca jest nowym źródłem energii.
Odkrywamy nowe źródła, takie jak solarna i atomowa energia.
Energia słoneczna nie zagraża środowisku.

Polaco palabraenergy"(energia) ocurre en conjuntos:

Aneta 1st Oct 2014
1 CHARAKTER I OSOBOWOŚĆ