el diccionario inglés - polaco

English - język polski

encourage polaco:

1. zachęcić zachęcić


Matka próbowała zachęcić mnie do zdrowszej diety.

Polaco palabraencourage"(zachęcić) ocurre en conjuntos:

Hate Your Job? Here's How to Reshape It
kultura cz. 3 do sprawdzianu znów słowka
unit 8 Oxford solutions intremediate students book
Europa w średniowieczu (matura – poziom podstawowy)
New matur success unit 1 słówka 1-41

2. popierać popierać


Powinniśmy ich popierać.
popierać kogoś w czymś

Polaco palabraencourage"(popierać) ocurre en conjuntos:

Pozostałe słówka - Rozdział 2
reporting verb
Learning languages
Angielski 7,8

3. wspierać


będę tak dlugo powtarzał słówko wspierać, aż się je zapamiętam:)
wspierać wiele programów
Jako dobry mąż musisz wspierać swoją żonę.
Jestem tu, by cię wspierać.
Wyszukiwarka Yandex zaczęła wspierać również język tatarski.

Polaco palabraencourage"(wspierać) ocurre en conjuntos:

słówka jęz. ang face to face upper
Coining a new world
reported speech
egzamin angielski

4. popierać zachęcaćPolaco palabraencourage"(popierać zachęcać) ocurre en conjuntos:

strona 27 część 3

5. namawiać


NIe będę jej do tego namawiać

Polaco palabraencourage"(namawiać) ocurre en conjuntos:

słówka 99str
Toastmasters 07.15
telefon do kwaietnia
angielski aaa

6. dodawać odwagiPolaco palabraencourage"(dodawać odwagi) ocurre en conjuntos:

Word Formation 2

7. zachęcaniePolaco palabraencourage"(zachęcanie) ocurre en conjuntos:

gmail. 06.11. do 09.12.2014
Z EGZAMINU SŁÓWKA
wyrazenia ogólne Inter.
angielski 6-10

8. zachęca