el diccionario inglés - polaco

English - język polski

discuss polaco:

1. dyskutować dyskutować


dyskutować o bieżących sprawach
Powinniśmy przedyskutować ten układ.

Polaco palabradiscuss"(dyskutować) ocurre en conjuntos:

GERUND - czasowniki po których dajemy ING
GitLab Documentation - GitLab Documentation
BBC Learning English - News Report / Licence to kiss
Disney's cartoon princesses gather in real life - ...
Słownictwo angielskie - różniaste

2. omawiać omawiać


omawiać pracę domową

Polaco palabradiscuss"(omawiać) ocurre en conjuntos:

new exam connections 3 -słowka cz. 1
First lesson
Styczeń 2017
wos polityka 2
Analityka

3. omówić omówić


Powinieneś omówić swoje problemy finansowe z żoną.
Musimy omówić nową inwestycję.

Polaco palabradiscuss"(omówić) ocurre en conjuntos:

unit 7 część 1
słówka egzaminacyjne
A (business english)

4. przedyskutować przedyskutować


Trzeba przedyskutować ten problem jak najszybciej.

Polaco palabradiscuss"(przedyskutować) ocurre en conjuntos:

siódmy kwiecień pl
Rozdział 2 11-22

5. dyskusja dyskusja


To jest dyskusja nie na temat
Dalsza dyskusja zaprowadzi nas donikąd.
Dyskusja doszła do podsumowań.
Ta długa dyskusja w końcu się zakończyła.
Dyskusja na ten temat jest jałowa.
Kiedy skończyła się dyskusja, wrócił do domu.

Polaco palabradiscuss"(dyskusja) ocurre en conjuntos:

Czasowniki zwiazane z informatyką