el diccionario inglés - polaco

English - język polski

development polaco:

1. rozwój rozwój


Co dwa lata osiem procent dochodów z działalności w tym okresie jest inwestowane w rozwój nowych technologii.
Także postęp technologiczny wzmacnia ten rozwój.
rozwój technologiczny
Jego rozwój umysłowy jest obiecujący
szybki rozwój w dziedzinie IT
rozwój w rolnictwie
Handel wspomaga rozwój wszystkich krajów.
Rozwój tego kraju jest wolniejszy niż rozwój Japonii.
Jak w innych miejscach w Indiach, rozwój występuje bardziej pomimo istnienia władzy niż z jego powodu.

Polaco palabradevelopment"(rozwój) ocurre en conjuntos:

Business English - Career
... of Melanie Klein
Izabela 20th Sept 2014
living in the country
UNIT TEN WORKSHEET

2. zabudowa zabudowaPolaco palabradevelopment"(zabudowa) ocurre en conjuntos:

Roman cities

3. rozwijanie rozwijanie4. rozwinięcie rozwinięcie