el diccionario inglés - polaco

English - język polski

demand polaco:

1. popyt popyt


Popyt na ropę wzrósł ostatnio o 0,5%.
Cena odzwierciedla popyt.

Polaco palabrademand"(popyt) ocurre en conjuntos:

Business English Handbook Advanced - Glossary #2
Unit 12 Państwo i społeczeństwo, wybrane słówka
Unit 26 - Enterprise (do doprecyzowania)
XII Państwo i społeczeństwo 4 The economy
Państwo i Społeczeństwo - The Economy

2. żądanie


Wyślemy informacje na żądanie złożone na piśmie.
Na żądanie można otrzymać kopie faktury.
Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezzwłocznie na żądanie pracownika.
Jego żądanie było uzasadnione, ale nie dostał żadnych pieniędzy.
to jest moje osobiste żądanie do ciebie
HTTP żądanie
przystanek na żądanie
Odrzucam jego żądanie.
Nasze żądanie podwyżki płac zostało odrzucone.

Polaco palabrademand"(żądanie) ocurre en conjuntos:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 250...
lekcja 4 (lifestyle and clothes)
Słówka ang UNIT 6 cz. 2
How to master your time
słownictwo z testów na 2

3. zapotrzebowanie


zapotrzebowanie na usługi
moje zapotrzebowanie na słońce zostało zaspokojone.

Polaco palabrademand"(zapotrzebowanie) ocurre en conjuntos:

Reading - Blowing in the wind
29. język angielski poziom 2 STANAG czytanie i słu...
Earth is Dearer than Gold
gmail.od. 03.03-10.03.2015
unit 11 spoleczenstwo panstwo

4. wymagać


wymagać czegoś od kogoś lub czegoś
tego nie możesz od nikogo wymagać
Przestańcie wymagać od innych i zacznij od siebie.
Musi wymagać od Rosji chęci przestrzegania wymogów Międzynarodowej Organizacji Handlu.
Sytuacja zdawała się wymagać natychmiastowego działania.

Polaco palabrademand"(wymagać) ocurre en conjuntos:

4 XII: It helps us with skin issues
Użycie To-infinitive --> zawsze po tych czasownika...
Czasownik + BEZOKOLICZNIK z TO
crime and punishment
Moja pierwsza lekcja

5. domagać się


Chcemy domagać się odszkodowania.
Powinieneś domagać się tego, co twoje.

Polaco palabrademand"(domagać się) ocurre en conjuntos:

Człowiek, Życie prywatne, Rzecz. z końcówkami -MEN...
egazmin z ang - słówka
rozdział I słowa
Wyrażenia Czasownikowe
rzeczowniki i inne

6. żądać


żądać czegoś
Ludzie powinni żądać wolności i spokoju od ich rządu.

Polaco palabrademand"(żądać) ocurre en conjuntos:

Verbs + Infinitive czas+to+czas
technical English 14
słówka do mowy zależnej
Moja pierwsza lekcja
zestaw nr 14 (31)

7. zażądać


Proszę zażądać nowej wersji oprogramowania.

Polaco palabrademand"(zażądać) ocurre en conjuntos:

Reporting verbs
szkudix m3 1/2
Moja pierwsza lekcja

8. wymaganiePolaco palabrademand"(wymaganie) ocurre en conjuntos:

The only way is forward
Kartkówka 3 - Soil
Egzamin angielski v1
Słówka do Uli

9. domagaćPolaco palabrademand"(domagać) ocurre en conjuntos:

Gazeta.pl - Polska i świat - wiadomości | informac...
language knowledge 4

10. zadanie


Wyślemy informacje na żądanie złożone na piśmie.
Na żądanie można otrzymać kopie faktury.
Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezzwłocznie na żądanie pracownika.
Jego żądanie było uzasadnione, ale nie dostał żadnych pieniędzy.
to jest moje osobiste żądanie do ciebie
HTTP żądanie
przystanek na żądanie
Odrzucam jego żądanie.
Nasze żądanie podwyżki płac zostało odrzucone.

Polaco palabrademand"(zadanie) ocurre en conjuntos:

stud. communication
ostatnue szlify

11. popyt zapotrzebowaniePolaco palabrademand"(popyt zapotrzebowanie) ocurre en conjuntos:

KULTURA KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

12. żądam


Żądam niemało.